Zdarzaja sie jednak nawet ciezkie przypadki przebiegajace z niewysoka goraczka

Zdarzają się jednak nawet ciężkie przypadki przebiegające z niewysoką gorączką. Gorączka nie ma stałego toru. :1, przedmiotowo w zapaleniu prostym stan ogólny jest zadowalający. Ogólna ciepłota ciała, mierzona w pasze, waha się w granicach 37-38°, a w odbytnicy jest wyższa niż w pasze o 1° i więcej, w przeciwieństwie do zachowania się ogólnej ciepłoty ciała u osób zdrowych, u których różnica ta nie przekracza 0,5°. Tętno odpowiada poziomowi ogólnej ciepłoty ciała. Język w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego jest zawsze obłożony. Badaniem brzucha stwierdza się przeczulicę powłok oraz stale utrzymującą się bolesność uciskową w prawej dolnej części brzucha, początkowo bez obrony mięśniowej, jeżeli bada się brzuch łagodnie. Objawy znamienne dla zapalenia prostego mogą już po kilku lub kilkunastu godzinach albo po kilku dniach cofnąć się zupełnie. Często jednak, nieraz nawet dość szybko, gdy choroba przechodzi w zapalenie niszczące, objawy wybitnie się zaostrzają: chory odczuwa stale bardzo silne bóle w brzuchu, już to nasilające się, już to słabnące, wymioty stają się uporczywsze, zwłaszcza gdy wyrostek leży swobodnie w jamie brzusznej; nie ma ich natomiast, gdy leży on pozaotrzewnie, a często także, gdy jest już uchwycony zrostami. Gorączka, nie trzymając się stałego toru, dochodzi do ,3,8,5-395°. W przypadkach, w których wyrostek sięga nisko w miednicy, dołącza się nieraz częste, bolesne oddawanie moczu (pohakisuria), zależnie od szerzenia się zapalenia na ścianę pęcherza moczowego. [więcej w: candylipz allegro, modacollection allegro, lignocaina ]

Powiązane tematy z artykułem: candylipz allegro lignocaina modacollection allegro