Wsysajac sie wywoluja one ogólne dolegliwosci oraz zwiekszaja ilosc indoksylu w moczu

Wsysając się wywołują one ogólne dolegliwości oraz zwiększają ilość indoksylu w moczu. Jeżeli przeważa kiśnienie w jelitach z wytwarzaniem się obfitych gazów, to stolce są jasne, pieniste, kwaśne, w przeciwieństwie do stolców ciemnych, zasadowych o bardzo przykrej woni, cechujących nieżyty przebiegające z wybitnym gniciem w jelitach. W nieżycie jelit, przebiegającym z przewagą biegunki, kał często ma cechy świadczące o jednoczesnym wzmożeniu gnicia i kiśnienia. Przekonałem się o tym w licznych badaniach, przeprowadzonych przez Gwidona Pokornego w Klinice Chorób Wewn. w Uniw. – Jagiellońskim w latach 192312 podczas mego kierownictwa tą kliniką. Zauważyliśmy podczas tych badań, że taki kał cechował się czasami bardzo silną wonią aromatyczną. Wzmianki o takim typie kału w piśmiennictwie dotychczas nie ma. W rozlanym przewlekłym nieżycie jelit, przebiegającym z biegunką, próbą sublimatową Schmidta stwierdza się w kale bilirubinę i często dające się wykryć gołym-okiem niestrawione cząstki pokarmów (uenterui), zależnie od nieżytu jelita cienkiego; natomiast w soku żołądkowym — brak wolnego kwasu solnego (enterocolitis diffusa chronica gastrogenes) . Przebieg przewlekłego nieżytu jelit bywa różny, zależnie przede wszystkim od tego, że nieżyt wywołuje szczególną wrażliwość jelit na czynniki szkodliwe: najmniejszy już błąd dietetyczny, przeziębienia, -większe troski mogą niweczyć w znacznej mierze osiągnięte wyniki lecznicze. Nieżyt, początkowo rozlany, w dalszym przebiegu pod wpływem leczenia często ogranicza, się do pewnych części jelita, zwłaszcza do kątnicy lub okrężnicy esowatej, i tutaj może pozostawać długo podtrzymywany przez mechaniczne i chemiczne podrażnienia zalegającymi lub rozkładającymi się masami kałowymi. Rozpoznanie. [więcej w: krecidlo twitter, telfexo 180 mg, lignocaina ]

Powiązane tematy z artykułem: krecidlo twitter lignocaina telfexo 180 mg