W ciezkich przypadkach ostre zapalenie wyrostka robaczkowego przechodzi w nastepny okres, zwany okresem ropowiczym

W przypadkach o przebiegu pomyślnym, cechującym zapalenie wyrostka proste (appendicitis acuta sim plex: s. catarrtuuisi, nagromadzony w zagłębieniach błony śluzowej wysięk razem z rozpadłymi komórkami i bakteriami opróżnia się do światła wyrostka, nabłonek w miejscu ubytku odrasta i zapalenie cofa się, tak iż wyrostek wraca do stanu prawidłowego. W ciężkich przypadkach ostre zapalenie wyrostka robaczkowego przechodzi w następny okres, zwany okresem ropowiczym (stadium phlegmonosum) lub ropowiczo-wrzodziejącym (stadium phlegmonosoulcerosum). Okres ten może powstać bardzo szybko od chwili pierwotnego zakażenia. Cechuje się on tym, że nabłonek błony śluzowej wyrostka ulega zniszczeniu nieraz na znacznej przestrzeni, tak iż tworzy się duże owrzodzenie, nadto nacieki zapalne w ścianie wyrostka zlewają się z sobą i przeistaczają się w ropnie, początkowo niewidoczne gołym okiem. Jednocześnie otrzewna oddziaływa na docierające do niej bakterie i jady ropnym zapaleniem dookoła wyrostka. Wyrostek makroskopowo może być jeszcze mało zmieniony. W jego świetle gromadzi się ciecz ropiasta. Drobne ropnie zlewając się tworzą coraz większe, niszcząc ścianę wyrostka. Jest to ostre zapalenie wyrostka robaczkowego niszczące (appendicitis acuta destruens). Lekkie przypadki ropnego zapalenia (appendicitis acuta purulenta) mogą się cofać tak jak postać nieżytowa, – nieraz po przebiciu się ropy do światła wyrostka. Gojenie się owrzodzeń przez zbliznowacenie wiedzie często do zwężenia wyrostka, co usposabia do nawrotów choroby. [hasła pokrewne: modacollection allegro, hexagyn, magnesol 150 ]

Powiązane tematy z artykułem: hexagyn magnesol 150 modacollection allegro