Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność

Decyzje medyczne opierają się na zrozumieniu publicznie zgłaszanych badań klinicznych.1,2 Jeśli podstawa dowodowa jest stronnicza, wtedy decyzje oparte na tych dowodach mogą nie być optymalnymi decyzjami. Na przykład, selektywna publikacja badań klinicznych oraz wyniki tych badań mogą prowadzić do nierealistycznych szacunków skuteczności leku i zmienić widoczny stosunek ryzyka do korzyści. Próby badania selektywnej publikacji są skomplikowane z powodu niedostępności danych z niepublikowanych badań. Naukowcy znaleźli dowody na selektywną publikację, porównując wyniki opublikowanych badań z informacjami uzyskanymi z badań ankietowych autorów, 5 rejestrów, 6 instytucjonalnych komisji recenzujących, 7,8 i agencji finansujących, 9,10, a nawet z opublikowanymi metodami.11 Liczne testy są dostępne w celu wykrycia błędu selektywnego raportowania, ale żaden z nich nie jest w stanie wiarygodnie wykryć lub wykluczyć błędu systematycznego.12-16
W Stanach Zjednoczonych Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) prowadzi rejestr i bazę danych wyników17. Firmy farmaceutyczne muszą zarejestrować w FDA wszystkie próby, które zamierzają zastosować w celu poparcia wniosku o zatwierdzenie do obrotu lub zmianę etykietowania. FDA wykorzystuje te informacje do stworzenia tabeli wszystkich badań.18 Protokoły badań w bazie danych muszą prospektywnie zidentyfikować dokładne metody, które będą wykorzystywane do gromadzenia i analizy danych. Następnie, w zgłoszeniu marketingowym, sponsorzy muszą zgłaszać wyniki uzyskane przy użyciu wcześniej określonych metod. Wnioski te obejmują dane surowe, które statystyka FDA wykorzystuje w analizach potwierdzających. System ten zapobiega selektywnej sprawozdawczości post hoc dotyczących korzystnych wyników badań i wyników w ramach tych prób.
Jak dokładnie opublikowana literatura przekazuje dane dotyczące skuteczności leków społeczności medycznej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, porównaliśmy skuteczność leków wywiedzionych z opublikowanej literatury ze skutecznością leków według opinii FDA.
Metody
Dane z opinii FDA
Zidentyfikowaliśmy fazy 2 i 3 programy badań klinicznych dla 12 leków przeciwdepresyjnych zatwierdzonych przez FDA w latach 1987-2004 (mediana, sierpień 1996), z udziałem 12 564 dorosłych pacjentów. W przypadku ośmiu starszych leków przeciwdepresyjnych uzyskaliśmy kopie statystycznych i medycznych recenzji od kolegów, którzy pozyskali je za pośrednictwem ustawy o wolności informacji19. Recenzje dotyczące czterech nowych leków przeciwdepresyjnych były dostępne na stronie internetowej FDA.17,20 Niniejsze badanie zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Badań i Rozwoju w Portland Veterans Affairs Medical Center; ze względu na jego charakter nie była wymagana świadoma zgoda poszczególnych pacjentów.
Z przeglądów FDA przedłożonych badań klinicznych wyodrębniliśmy dane dotyczące skuteczności we wszystkich randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych placebo badaniach leków do krótkotrwałego leczenia depresji. Zawarliśmy dane dotyczące tylko dawek zatwierdzonych później jako bezpieczne i skuteczne; dane dotyczące niezatwierdzonych dawek zostały wyłączone.
Wyciągnęliśmy decyzje regulacyjne FDA – to znaczy, czy dla celów zatwierdzenia badania uznano za pozytywne lub negatywne w odniesieniu do wcześniej określonych pierwotnych wyników (lub pierwszorzędowych punktów końcowych). 21 Sklasyfikowaliśmy jako wątpliwe badania, które FDA uznany za nie będący ani pozytywny, ani wyraźnie negatywny – to znaczy badania, które nie miały znaczących ustaleń dotyczących pierwotnego wyniku, ale miały znaczące wyniki w kilku wynikach wtórnych
[patrz też: lignocaina, rotarix ulotka, spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: lignocaina rotarix ulotka spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz