Selektywna publikacja prób leków przeciwdepresyjnych i jej wpływ na widoczną skuteczność cd

Korekta żywopłotu na małą próbkę została zastosowana do wszystkich wartości g.26 Dokładne wartości P nie zawsze były dostępne dla powyższych obliczeń. Wartości P były często wskazywane jako poniżej lub powyżej pewnego progu – na przykład P <0,05 lub nieistotne (tj. P> 0,05). W takich przypadkach postępowaliśmy zgodnie z procedurą opisaną w dodatkowym dodatku.
Dla każdego badania z ustaloną dawką (dla wielu dawek) obliczono pojedynczą wielkość efektu na poziomie badania ważoną stopniami swobody dla każdej grupy dawki. Na podstawie wartości wielkości efektu na poziomie badania dla badań z ustaloną dawką i z elastyczną dawką, obliczyliśmy ważone średnie wartości wielkości efektu dla każdego leku i dla wszystkich leków łącznie, stosując model losowy z metodą DerSimonian i Laird27 w Stata.28
W opublikowanych badaniach porównaliśmy wartości wielkości efektu pochodzące z artykułów z dziennika z odpowiednimi wartościami wielkości efektu uzyskanymi z recenzji FDA. Następnie, w ramach zestawu danych FDA, porównaliśmy wartości wielkości efektu dla opublikowanych badań z wartościami wielkości efektu dla niepublikowanych badań. Na koniec porównaliśmy wartości wielkości efektu w czasopismach z wartościami pochodzącymi z całego zbioru danych FDA – to znaczy z opublikowanych i niepublikowanych badań.
Dokonaliśmy tych porównań na poziomie studiów i ponownie na poziomie 12 leków. Ponieważ dane nie były normalnie dystrybuowane, użyliśmy nieparametrycznego testu sumy rang dla niesparowanych danych i testu rangowanej liczby dla sparowanych danych. W tych analizach wszystkie wartości wielkości efektu uzyskały taką samą wagę.
Wyniki
Wynik badania i stan publikacji
Tabela 1. Tabela 1. Ogólny stan publikacji zarejestrowanych przez FDA badań leków przeciwdepresyjnych. Z 74 badań zarejestrowanych przez FDA w analizie nie mogliśmy znaleźć dowodów publikacji dla 23 (31%) (Tabela 1). Różnica między wielkością próby dla opublikowanych badań (mediana, 153 pacjentów) a niepublikowanymi badaniami (mediana, 146 pacjentów) nie była ani duża, ani znacząca (różnica 5% między medianami, P = 0,29 w teście sumy rangowej).
Rysunek 1. Rysunek 1. Wpływ decyzji regulacyjnych FDA na publikację. Spośród 74 badań przeanalizowanych przez FDA (panel A), 38 uznano za pozytywne wyniki, z których 37 opublikowano z pozytywnymi wynikami; pozostałe badania nie zostały opublikowane. Wśród badań uznanych przez FDA za zawierające wątpliwe lub negatywne wyniki, pojawiła się tendencja do niepublikowania lub publikacji z pozytywnymi wynikami, sprzecznymi z wnioskami FDA. Spośród 12 564 pacjentów we wszystkich 74 badaniach (panel B) dane dotyczące pacjentów, którzy wzięli udział w badaniach uznanych przez FDA za pozytywne, najprawdopodobniej zostaną opublikowane w sposób uzgodniony z FDA. Natomiast dane dla pacjentów uczestniczących w badaniach uznanych przez FDA za zakwestionowane lub negatywne albo nie były publikowane, albo publikowane w sposób sprzeczny z oceną FDA.
Dane w Tabeli przedstawiono w odniesieniu do wyniku badania na Figurze 1A. Kwestie dotyczące tego, czy wyniki badań zostały opublikowane, a jeśli tak, to w jaki sposób zgłoszono wyniki były silnie powiązane z ich ogólnymi wynikami
[hasła pokrewne: candylipz allegro, anapran neo, academos łowicz ]

Powiązane tematy z artykułem: academos łowicz anapran neo candylipz allegro