PRZEWLEKL Y NIEZYT JELIT

PRZEWLEKŁ Y NIEŻYT JELIT (ENTEROCOLITIS CHRONICA) Określenie i przyczyny. Przez miano: przewlekły nieżyt jelit rozumie się przewlekłe nieżytowe zapalenie jelit cienkich i grubych. Nieżyt samych tylko jelit cienkich czczego i krętego nosi miano enteritis, a samego tylko jelita grubego colitis. Nieżytem może być dotknięte całe jelito grube (colitis chronica diffusa) lub tylko pewien jej odcinek, najczęściej kątnica (typhlitis chronica), lub okrężnica esowata (sigmoiditis chronica). Nieżyt samej tylko odbytnicy nosi miano proctitis. Przewlekły nieżyt jelit może powstać na tle ostrego nieżytu w razie zaniedbania choroby, nieprzestrzegania należytej diety przez pewien czas po jej ustąpieniu lub wskutek częstych nawrotów ostrego nieżytu. Częste błędy dietetyczne, niedostateczne do wywołania ostrego nieżytu, zbyt pośpieszne spożywanie pokarmów, niedostateczne ich przeżuwanie wskutek braków uzębienia mogą wywoływać także przewlekły nieżyt jelit, często poprzedzony w tych wypadkach przez nieżyt żołądka (enterocolitis alimentaris s. vulgaris chronica). Dużą grupę przewlekłych nieżytów jelit stanowią nieżyty przekrwienie (enterocolitis venostatica chłonica), powstające na tle utrudnienia krążenia w żyle wrotnej w krwistości brzusznej (plethora abdominalis), w zanikowej marskości wątroby itd. oraz w przewlekłej niewydolności krążenia. [hasła pokrewne: anapran neo, spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz, przeglądarka skierowań nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran neo przeglądarka skierowań nfz spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz