Nowy fowbovirus związany z ciężką chorobą gorączkową w Missouri AD 5

Przeniesienie supernatantów z hodowli do świeżych komórek DH82 dało podobne efekty cytopatyczne w ciągu 9 do 11 dni. Efekty cytopatyczne były mniej widoczne, ale zauważono je również w komórkach Vero E6 9 dni po inokulacji. Rysunek 2. Rysunek 2. Mikroskopia elektronowa cienkich przekrojów komórek Vero E6 ujawniająca cząsteczki wirusa. Pozakomórkowe otoczone, sferyczne cząsteczki wirusa z dość jednorodnymi rdzeniami są widoczne w komórkach Vero E6, które utrwalono w aldehydie glutarowym i poddano obróbce pod mikroskopem cienkowarstwowym. Pasek skali wskazuje 500 nm.
Rozpoczęto badania w celu zidentyfikowania podejrzanego wirusa. Cienkowrzeciona mikroskopia elektronowa ujawniła cząstki otoczkowane o średnicy 86 nm, typowe dla wirusa z rodziny Bunyaviridae (Figura 2).
Analiza genetyczna nowego fowirusa
Całkowity RNA wyizolowano z zainfekowanych pożywek hodowlanych i poddano sekwencjonowaniu nowej generacji. Stwierdzono, że uzyskane sekwencje pełnej długości genomu są podobne do sekwencji flebowirusów z rodziny Bunyaviridae, które są jednoniciowymi wirusami RNA o ujemnym znaczeniu, składającymi się z trzech segmentów genomu. Nazwaliśmy tego nowo odkrytego wirusa wirusem Heartland.
Flebovirusy mają podobną strukturę genomu.7 Segment L ma długość 6,4 kb i koduje dużą polimerazę RNA zależną od RNA. Segment M ma długość 3,4 kb i koduje poliproteinę przetwarzaną na glikoproteiny wirusa Gn i Gc, które stosuje się do wprowadzania i składania wirionów. Segment S ma długość 1,7 kb i koduje nukleoproteinę, która zamyka genomowy RNA i białko niestrukturalne (NSs) w strategii kodowania ambisense. Genomy izolatów wirusa od obu pacjentów zostały zsekwencjonowane w całości i okazały się blisko spokrewnione, z 98%, 95% i 99% identycznością odpowiednio dla segmentów wirusa S, M i L. Wysoka tożsamość genetyczna wskazuje, że obaj pacjenci byli zakażeni tym samym szczepem flebowirusa, ale różnice między izolatami sugerują, że dwóch pacjentów było zakażonych niezależnie.
Analiza filogenetyczna
Figura 3. Figura 3. Filogenetyczne analizy sekwencjonowania aminokwasowego reprezentatywnych przedstawicieli rodzaju Flevbovirus. Nowy wirus, który zidentyfikowano w Pacjentach i 2, członek rodzaju Flebovirus, skupia się na wirusach przenoszonych przez kleszcza i jest najbliżej spokrewniony z ciężką gorączką z wirusem trombocytopenii (SFTSV), który został niedawno zidentyfikowany w Chinach. Analizy obejmowały sekwencjonowanie nukleoprotein (panel A), niestrukturalnych białek NS (panel B), glikoproteiny (panel C) i polimerazy (panel D). Sekwencje sekwencji flawirusowych każdego białka wirusowego zostały zrównane z użyciem wielokrotnego dopasowania do szybkiej transformacji Fouriera (MAFFT), a zależności filogenetyczne zostały wywnioskowane przy użyciu metody nieważonej pary grupowej ze średnią arytmetyczną (UPGMA) z 2000 powtórzeń bootstrap dla wsparcia statystycznego (CLC Genomics, Geneious)
[podobne: spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz, telfexo 180 mg, hexagyn ]

Powiązane tematy z artykułem: hexagyn spółdzielnia lekarska gdańsk wrzeszcz telfexo 180 mg