Leczenie etanerceptem u dzieci i młodzieży z łuszczycą płytkową ad 5

Proporcje pacjentów, którzy osiągnęli PASI 50 (75% [79 z 106] vs. 23% [24 z 105], P <0,001) i PASI 90 (27% [29 z 106] w porównaniu z 7% [7 z 105], P <0,001) były również znacząco większe w grupie etanerceptowej niż w grupie placebo w 12 tygodniu. W 12. tygodniu 64% pacjentów (38 z 59) otrzymywało etanercept w dawka 0,8 mg na kilogram (37 dzieci i 22 nastolatków) osiągnęła PASI 75, w porównaniu z 47% pacjentów (22 z 47) otrzymujących maksymalną dawkę 50 mg (1 dziecko i 46 nastolatków). W grupie przyjmującej etanercept w 12. tygodniu wskaźniki odpowiedzi PASI 50, PASI 75 i PASI 90 wynosiły odpowiednio 76%, 58% i 32% u dzieci i odpowiednio 74%, 56% i 25%. młodzież. Trzydziestu dwóch pacjentów weszło do grupy specjalnej, a ich wskaźniki odpowiedzi były podobne do odsetka odpowiedzi dla pacjentów z grupy etanercept, którzy byli leczeni przez 2 do 8 tygodni w początkowym okresie podwójnie ślepej próby. Rysunek 3. Rysunek 3. Odpowiedzi przez 36 tygodni. Panel A pokazuje proporcje pacjentów z poprawą w stosunku do wartości wyjściowej w zakresie wskaźnika obszaru i nasilenia łuszczycy (PASI) wynoszącym 50%, 75% i 90% (odpowiednio PASI 50, PASI 75 i PASI 90). Panel B pokazuje proporcje pacjentów z oceną globalnego oceniania statycznych lekarzy jasno lub prawie jasno. Brakujące dane zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Dane od pacjentów, którzy weszli do grupy ratunkowej, nie zostały przypisane jako brak odpowiedzi do 12 tygodnia. Dlatego wyniki do 12 tygodnia różnią się na Figurach 2 i 3. Wyniki po 24 tygodniach obejmują pacjentów, którzy mogli otrzymać terapię miejscową.
W okresie otwartej próby 62% pacjentów (64 z 103) w pierwotnej grupie placebo (tj. Ci, którzy najpierw otrzymywali placebo, a następnie otrzymywali etanercept w okresie otwartej próby) i 69% pacjentów (72 z 105) w pierwotnej grupie etanerceptu (tj. ci, którzy otrzymali etanercept w całości) osiągnęli PASI 75 w 24. tygodniu. Odpowiedź PASI 75 utrzymywała się przez tydzień 36 (Figura 3A). Dwóch z 10 pacjentów w pierwotnej grupie placebo i 5 z 16 pacjentów w pierwotnej grupie etanerceptalnej, którzy nie osiągnęli PASI 50 w 24. tygodniu i którzy otrzymali możliwość otrzymania standardowej terapii standardowej, osiągnęli PASI 75 w tygodniu 36 i zostały uwzględnione w tej analizie. Proporcje pacjentów, którzy osiągnęli PASI 50 i PASI 90 w 24 i 36 tygodniu, wzrosły w obu grupach (pierwotna grupa placebo i pierwotna grupa etanerceptu) w porównaniu z odsetkami pacjentów, którzy osiągnęli te punkty końcowe w 12. tygodniu.
Rysunek 4. Rysunek 4. Fotografie przedstawiające odpowiedzi na leczenie. Pacjent (wiek, 6 lat) przedstawiono na początku badania (wskaźnik powierzchni i wskaźnika nasilenia łuszczycy [PASI], 21,6) w panelu A i w 4 tygodniu (wynik PASI, 7,6) w panelu B; Pacjent 2 (wiek, 10 lat) przedstawiono na poziomie wyjściowym (wynik PASI, 35,2) w panelu C i w 12. tygodniu (wynik PASI, 1,0) w panelu D. Wyniki w skali PASI wahały się od 0 do 72, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszy stan.
Średnia procentowa poprawa PASI w porównaniu z wartością wyjściową była istotnie większa w grupie etanerceptowej niż w grupie placebo z 2. tygodnia (22% w porównaniu z 5%, P <0,001) w 12. tygodniu (68% vs. [przypisy: academos łowicz, krecidlo twitter, elocom maść cena ]

Powiązane tematy z artykułem: academos łowicz elocom maść cena krecidlo twitter