Zapalenie wyrostka robaczkowego spostrzega sie równie czesto u mezczyzn, jak u kobiet

Zapalenie wyrostka robaczkowego spostrzega się równie często u mężczyzn, jak u kobiet. Anatomia patologiczna. Pierwsze zmiany w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego można stwierdzić badaniem drobnowidowym wyrostka mniej więcej już w 6 godzin po rozpoczęciu choroby. Okres ten, zwany okresem pierwotnego zakażenia (infectio primitiva Aschoffi), cechuje się bardzo małymi ubytkami błony śluzowej wyrostka w jej zagłębieniach między grudkami chłonnymi. Ubytki są pokryte drobnymi czopami złożonymi z włóknika i z białych krwinek. Czop jest szczytem stożkowatego nacieku drobnokomórkowego, który poprzez wszystkie warstwy ściany wyrostka dochodzi aż do błony surowiczej, znacznie przekrwionej już w tym okresie wskutek podrażnienia jadami bakterii. Od samego zatem początku choroby błona. Mięsna i surowicza są wciągnięte w sprawę chorobową, przy tym w większej mierze niż błona śluzowa. Tym się różni wybitnie zapalenie wyrostka robaczkowego od zapalenia innych części jelit. W okresie pierwotnego zakażenia w wyrostku nie stwierdza się gołym okiem zmian. Zapalenie szerzy się z pierwotnych ognisk zakażenia w głąb i płaszczyznowo, a w świetle wyrostka pojawia się wysięk włóknikowo-ropny. Wyrostek jest teraz zgrubiały wskutek nacieku, bardziej zbity, sztywniejszy, przekrwiony, pokryty z zewnątrz nalotem włóknikowym wskutek podrażnienia błony surowiczej przez jady bakteryjne. Dookoła wyrostka w jamie otrzewnej stwierdza się nieraz niewielką ilość wysięku surowiczego lub surowiczo-ropnego. Wysięk jest jałowy, gdyż bakterii w tym okresie na błonie surowiczej jeszcze nie ma. Dalszy los bywa różny. [więcej w: anapran neo, academos łowicz, magnesol 150 ]

Powiązane tematy z artykułem: academos łowicz anapran neo magnesol 150