Przewlekle zmiany niezytowe w jelitach moga byc skutkiem zakazen

Czynniki mechaniczne w postaci ustawicznego drażnienia błony śluzowej jelit przez twarde grudki kału (scybalum) w przypadkach uporczywego zaparcia stolca oraz przez rozkładającą się zawartość jelitową w przypadkach zwężenia jelit wiodą również do przewlekłego ich nieżytu. Przewlekłe zmiany nieżytowe w jelitach mogą być skutkiem zakażeń (enterocolitis infectiosa chronica) oraz przewlekłych zatruć (enterocolitis toxica chronica). Na tle przewlekłego zakażenia spotyka się nieżyt jelit najczęściej w gruźlicy, rzadziej w zimnicy, kile i wiewiórze. Często przewlekły nieżyt rozwija się w następstwie czerwonki bakteryjnej oraz zależnej od zakażenia pierwotniakami. Przewlekłe zatrucia wiodące do przewlekłego nieżytu jelit mogą być pochodzenia wewnętrznego (enterocolitis toxica chronica endogenes) i zewnętrznego (enterocolitis toxica chronica exogenes). Do pierwszej z tych grup należy przewlekły nieżyt powstający w przebiegu przewlekłego palenia kłębków nerkowych, w skazie dnawej, w nadtarczyczności itd. , do drugiej – powstający wskutek przewlekłego zatrucia arsenem, nad- używania napojów wyskokowych, leków przeczyszczających itd. Przewlekły nieżyt wywołują często pasożyty jelitowe (enterocolitis parasitaria chronica). Przyczyną powstania przewlekłego nieżytu jelit może być upośledzenie czynności wydzielniczej żołądka (anaciditas Achlorhydria), trzustki (enterocolitis chronica pancreatogenes) oraz jelit (enterqcolitis chronica enterogenes). [patrz też: hexagyn, anapran neo, elocom maść cena ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran neo elocom maść cena hexagyn