Profilaktyka przeciwzakrzepowa po artroskopii stawu kolanowego i odlewaniu dolnej partii nóg cd

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury i interwencja
Odpowiedni pacjenci w dwóch próbach zostali losowo przydzieleni do otrzymywania profilaktycznej dawki heparyny drobnocząsteczkowej (grupa leczona) lub bez leczenia przeciwzakrzepowego (grupa kontrolna). W badaniu POT-KAST heparynę drobnocząsteczkową podawano raz dziennie przez 8 dni po artroskopii; pierwszą dawkę podano pooperacyjnie, ale przed wypisem w dniu operacji. W badaniu POT-CAST heparynę drobnocząsteczkową podawano przez cały okres unieruchomienia; pierwszą dawkę podano w oddziale ratunkowym. W obu badaniach pacjenci w grupie leczonej otrzymywali nadroparynę lub dalteparynę (zgodnie z preferencjami w szpitalu), podawanymi podskórnie; dawkę 2850 IU nadroparyny lub 2500 jm dalteparyny stosowano u pacjentów, którzy ważyli 100 kg lub mniej, a podwójną dawkę (w jednym codziennym zastrzyku) stosowano u pacjentów, którzy ważyli ponad 100 kg.
Pacjenci otrzymali broszurę zawierającą informacje o oznakach i objawach żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zalecono, aby w przypadku pojawienia się takich objawów rozwinęli opiekę medyczną. Działania kontrolne rozpoczęły się w dniu zabiegu i trwały łącznie przez 3 miesiące, ponieważ po tym okresie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powróciło do wartości wyjściowych.1,2 Kwestionariusze cyfrowe (online) lub pocztowe dotyczące występowania wyników próbnych zdarzenia i przestrzeganie schematu próbnego zostały wysłane 2 tygodnie i 6 tygodni po rozpoczęciu obserwacji w badaniu POT-KAST oraz 3 tygodnie i 7 tygodni po rozpoczęciu obserwacji w badaniu POT-CAST. Pacjenci zostali również poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i krwotoku w ciągu tygodnia po przyjęciu do badania. Ponadto wszyscy pacjenci skontaktowali się telefonicznie po 3 miesiącach i zostali zapytani, czy zostali poddani badaniu na podejrzenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, czy miała miejsce jakaś wizyta w szpitalu i czy przestrzegali przypisanego schematu. Jeśli pacjent nie odpowiedział, skontaktowano się z lekarzem prowadzącym pacjenta w celu ustalenia, czy doszło do jakiegokolwiek zdarzenia lub zgonu. W przypadku wszystkich pacjentów, którzy nie odpowiedzieli, status życiowy ustalono na podstawie holenderskiego rejestru ludności. Kiedy podejrzewano zdarzenie wynikowe u pacjenta, zebrano szczegółowe informacje z elektronicznych akt medycznych szpitala i raportów radiologicznych. Dane gromadzono centralnie w internetowym systemie zarządzania bazą danych.14
Randomizacja i oślepienie
Odpowiedni pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej lub grupy kontrolnej w stosunku 1: 1. Zastosowano randomizację bloków o zmiennych rozmiarach bloków. Randomizacja była przeprowadzana centralnie przy użyciu oprogramowania ProMISe (Leiden University Medical Center) przez jednostkę do zarządzania danymi w badaniu POT-KAST oraz przez lekarzy leczących w badaniu POT-CAST.14 Aby zapewnić zatarcie przydziału leczenia, dane – jednostka zarządzająca, lekarze i naukowcy nie byli świadomi schematu randomizacji i rozmiarów bloków. Randomizacja została rozwarstwiona zgodnie z ośrodkiem próbnym; w próbie POT-CAST randomizacja była dalej stratyfikowana zgodnie z leczeniem nieoperacyjnym lub chirurgicznym
[przypisy: telfexo 180 mg, modacollection allegro, enterol saszetki ]

Powiązane tematy z artykułem: enterol saszetki modacollection allegro telfexo 180 mg