Osiedlaniu sie bakterii i ich rozmnazaniu sie w wyrostku sprzyjaja stosunki anatomiczne oraz czynniki

Osiedlaniu się bakterii i ich rozmnażaniu się w wyrostku sprzyjają stosunki anatomiczne oraz czynniki utrudniające jego opróżnianie się, mianowicie znaczny nie stosunek jego światła do długości, obfitość fałdów błony śluzowej oraz tkanki chłonnej w błonie śluzowej, łatwość powstawania zwężeń i przegięć w związku z ruchomością kątnicy, częstość zalegania zawartości w kątnicy itd. Zapalenie z kątnicy łatwo się szerzy przez ciągłość na wyrostek i tutaj może trwać nadal nawet po wygaśnięciu w kątnicy. W razie utrudnienia opróżniania się wyrostka jego zawartość ulega rozkładowi, i może uszkadzać błonę śluzową. Jednocześnie zjadliwość bakterii znajdujących się w zamkniętej części wyrostka wzrasta (Dieulafoy, Karol Klecki) i bakterie dostawszy się przez uszkodzone miejsce w głąb wyrostka wywołują jego zapalenie. Teorii pierwotnie bakteryjnego powstawania ostrego zapalenia wyrostka przeciwstawia się teoria Heilego. Według niego dla powstania pierwszych głębokich zmian uszkadzających w ścianie wyrostka wcale nie jest potrzebna obecność bakterii. Na podstawie swych doświadczeń na psach, których wyniki zostały potwierdzone w doświadczeniach na ludzkich wyrostkach podczas operacji, Heile twierdzi, że początkowe nawet głęboko sięgające zmiany zapalne w wyrostku zależą: a) od wzmożonego ciśnienia w wyrostku wywołanego znaczniejszym zaleganiem w nim zawartości i b) od jednoczesnego trującego jej działania. [więcej w: rotarix ulotka, candylipz allegro, krecidlo twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: candylipz allegro krecidlo twitter rotarix ulotka