Mleko znosza chorzy przewaznie zle

Mleko znoszą chorzy przeważnie źle. Na napoje gazowe oraz zimne ani na piwo nie powinno się zezwalać. Pokarm białkowe ogranicza się, jeżeli nieżyt jelita cienkiego przebiega z wyraźnym udziałem jelita grubego, któremu towarzyszy wzmożone gnicie w jelicie grubym lub biegunki. Może nawet zachodzić potrzeba usunięcia na pewien czasz pożywienia w ogóle mięsa, ryby i jaj Ponieważ dieta węglowodanowa zawiera bardzo mało witaminy BI, należy jednocześnie podawać ją przez usta lub stosować domięśniowo w dawce 5-10 mg 2 razy dziennie. Z wybitną poprawą nieżytu jelita cienkiego uzupełnia się dietę zezwoleniem spożywania płynnej części zup jarzynowych bez octu, a następnie jarzyn w stanie zupełnie rozdrobnionym, tartym, byle nie w stanie surowym. Osobiście dodaję jarzyny stopniowo, badając równocześnie, czy chory już znosi podaną jarzynę. Mianowicie podawszy mniej więcej 2-3 łyżki jarzyny w stanie miazgi, wyczekuję 3 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi -pogorszenie stanu chorego, dowodzi to, że podaną jarzynę chory już znosi bezkarnie, tak iż można już spróbować większych jej ilości. W ten sam sposób postępuję z innymi jarzynami, coraz bardziej rozszerzając listę dozwolonych pokarmów. W rozlanym nieżycie jelita grubego przebiegającym z zaparciem stolca, prócz pokarmów mącznych i miernej ilości pokarmów białkowych, poleca się pokarmy zawierające drzewnik (jarzyny i owoce), lecz sporządzone w postaci miazgi bez twardych kawałków, pestek, skórek itd. , przy tym w ilości dostosowanej do stopnia natężenia nieżytu, tak by nie wywołać większego podrażnienia jelit. Zezwala się także na niewielkie ilości masła deserowego lub śmietanki. [więcej w: rotarix ulotka, magnesol 150, modacollection allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesol 150 modacollection allegro rotarix ulotka