Kwasica lub zasadowica

Kwasica lub zasadowica niewyrównana powstaje dzięki temu, że wyczerpały się mechanizmy regulujące równowagę kwasowo-zasadową i buforowe właściwości krwi okazały się nie wystarczające do utrzymania prawidłowego, jej oddziaływania. Kwasice i zasadowice wyrównane cechują się tym, że nie ma przesunięcia oddziaływania krwi ani w stronę kwaśną, ani w stronę zasadową, stosunek zaś wartości kwaśnych do zasadowych jest utrzymywany i pH krwi jest prawidłowe. Zdolność jednak buforowa krwi i tkanek fest upośledzona. W. związku z tym kwasica lub zasadowica wyrównana może przejść w niewyrównaną. Wychodząc z założenia, że stężenie jonów wodorowych w buforowym roztworze krwi jest uzależnione od stosunku kwasu węglowego do dwu H2C03, węglanu sodu, czyli jasne jest, że w zależności od tego stosunku NaHC03 możemy mieć różne kwasice i różne zasadowice, a mianowicie kwasicę lub zasadowicę niegazową i gazową . l) Kwasica niegazowa cechuje się pierwotnym zmniejszeniem się mianownika, – czyli zmniejszeniem się dwuwęglanu sodu z powodu rozłożenia go kwasami. Tego rodzaju kwasicę widujemy w cukrzycy, zapaleniu nerek, zatruciu kwasami, wzmożonej pracy mięśniowej i innych. [przypisy: hexagyn, telfexo 180 mg, krecidlo twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: hexagyn krecidlo twitter telfexo 180 mg