Dalszy przebieg ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego bywa rózny

Rzadziej bywa leukopenia ze względną przewagą obojętnochłonnych. Dalszy przebieg ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego bywa różny. Choroba może się cofnąć, częściej jednak wikła się ostrym przedziurawieniem wyrostka z zejściem w ostre ropne zapalenie otrzewnej, albo też sprawa zapalna ogranicza się objawiając się w postaci nacieku zapalnego lub ropnia okołowyrostkowego. Naciek zapalny wyrostkowy (infiltratum appendiculare) powstaje w przypadkach zapalenia wyrostka przebiegającego z surowiczo- włóknikowym zapaleniem otrzewnej w jego okolicy. Wśród nadal trwającej wysokiej gorączki i innych objawów ogólnych obszar wzmożonego napięcia powłok brzusznych i bolesności uciskowej stopniowo się zmniejsza, aż wreszcie w prawym dole biodrowym pojawia się guz o granicach początkowo nieostrych. Jest on wytworzony przez wyrostek, wysięk zapalny, pętle jelita i sieć. W dalszym przebiegu naciek stopniowo ogranicza się. Wyczuwa się go jako guz zbity, zupełnie nieruchomy, bolesny. W miarę zmniejszania się nacieku twardość guza wzrasta, a bolesność coraz się zmniejsza. Najczęściej guz jest usadowiony przed kątnicą, między nią a powłokami brzusznymi, przyśrodkowo od talerza biodrowego. Odgłos opukowy. w zakresie guza jest stłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. [hasła pokrewne: elocom maść cena, elocom maść cena Wrocław, anapran neo ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran neo elocom maść cena lignocaina